Projekty Programy EU

GRUBA RECYKLING Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Tytuł projektu: ,,Wdrożenie nowej technologii recyklingu kabli miedzianych.

 

Cel projektu: Celem projektu jest wdrożenie wyników własnych prac B+R poprzez wdrożenie innowacji procesowej w postaci nowej technologii recyklingu kabli miedzianych. Efektem końcowym nowego procesu technologicznego będzie granulat miedzi o czystości do 99,98% oraz materiały uboczne, będące pozostałościami otulin kabli. Dzięki projektowi firma GRUBA RECYKLING zyska możliwość otrzymania wysokiej czystości miedzi ze złomu kabli o niskich średnicach. Otrzymany oczyszczony przemiał pokablowy będzie mógł zostać bezpośrednio zaoferowany na rynku jako surowiec, jak również wykorzystany przez Wnioskodawcę do produkcji elementów wytłaczanych zgodnie z oczekiwaniami klienta.

Mierzalne efekty realizacji projektu:

  • Liczba wdrożonych wyników prac B+R [szt.] - 1
  • Liczba wprowadzonych innowacji – 1
  • Liczba wprowadzonych innowacji procesowych [szt.] – 1
  • Przychody ze sprzedaży nowych lub udoskonalonych produktów/procesów [zł] – 7 674 000.00
  • Stopień doczyszczenia surowca miedziowego niskiej jakości (kabel poamortyzacyjny/AGD) z kabli o średnicy poniżej 3mm - 99,98%
  • Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej w procesie recyklingu kabli miedzianych kWh/tonę - 133.00
  • Liczba wprowadzonych wyrobów wykonanych z surowców pochodzących w 100% z recyklingu szt./rok - 36 000.00
  • Uzysk surowca PVC w postaci materiału przydatnego do ponownego przerobu metodami wytłaczania, bez konieczności doczyszczania chemicznego g/kg - 986.00

 

Wartość projektu: Całkowita wartość projektu wynosi – 14 858 769,00 PLN (słownie: czternaście milionów osiemset pięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset sześćdziesiąt dziewięć złotych 00/100)

 

Wkład Funduszy Europejskich: Dofinansowanie projektu stanowiące pomoc de minimis – 5 965 465,00 PLN (słownie: pięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt pięć złotych 00/100)

 

Termin realizacji: 01.10.2019 – 30.06.2020

Szybki kontakt Dane kontaktowe

Zakład produkcyjny
ul. Klimka 12, 84-241 Gościcino

Rafał Gruba

+48 694 181 333

r.gruba@gruba.eu

Pełny kontakt